Marathi love Shayari Love Status In Marathi For Lovers

Marathi Love Shayari On Love. Marathi Love Status.marathi love status is one of the largest website of marathi status so you can enjoy with attitude status marathi,


Marathi love Shayari Love Status In Marathi For Lovers

marathi shayari for loveतुला माहित आहे का jaanu की मी काय चुकी केली..?
तुझ्याशी रोज़-रोज़ बोलून स्वतःला तुझी सवय करून घेतली…..

 marathi shayari for love

marathi shayari

मैत्री हसणारी असावी,
मैत्री रडणारी असावी,
प्रत्येक क्षणाच्या आनंद घेणारी असावी,
एक वेळेस ती भांडणारी असावी ,
पण कधीच बदलणारी नसावी.

marathi shayari for love 

marathi shayari for friends


पाहते अशा ती नजरेन, माझ्या हृदयाला ठार करते,
धार-धार ओठांनी तिच्या, माझ्या ओठांवर वार करते.

marathi shayari for love 

marathi shayari prem


  तिने विचारले मी तुझ्यासाठी काय आहे? मी जवळ गेलो,
तिला आलिंगन दिले आणि म्हणालो सर्वकाही.

marathi shayari for love 

marathi shayari premआयुष्यात हरल्या सारख त्या वेळी वाटत
ज्या वेळी आपली अवडती व्यक्ति आपल्याला परक असल्याची जाणीव करून देते…

marathi shayari for love 

marathi shayari for love


प्रेम कधी अधुरे राहत नाही..
अधुरा राहतो तो विश्वास.
अधुरा राहतो तो स्वास.
अधुरी राहते ती कहाणी…
राजा पासून दुरावलेली.

marathi shayari for love 

marathi shayariबोलता बोलता ती, कुठुन कुठपर्यंत गेली,
मी भेटीबद्दल बोलत होतो, ती मिठीपर्यंत गेली.

marathi shayari for love 

marathi shayari for friends काही लोक म्हणतात की प्रेम खरं नसतं,
त्या सर्वांच्या प्रश्नाचे उत्तर आहेस ‘तू ’.

marathi shayari for love 

marathi shayari premकधी कधी एखाद्याला खुप जीव लावन्याचा पण
पच्छाताप व्हायला लागतो

marathi shayari for love 

marathi shayari for loveमैत्री माझी पुसू नकोस ,
कधी माझ्याशी रसू नकोस ,
मला कधी विसरू नकोस ,
मी दूर 👉असून सोबत आहोत तुझ्या फक्त
माझ्या मैत्रीची जागा कोणाला देऊ नकोस.

marathi shayari for love 

marathi shayariचंद्र सूर्य ता-र्यांनी, काल आरोप केला माज्यावर
मी कविता लिहितो तिच्यावर, ते नाराज झाले माझ्यावर

marathi shayari for love 

marathi shayari for friendsकालपर्यंत जे अनोळखी होते,
आज हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यावर त्यांचा आदेश चालतो

marathi shayari for love 

marathi shayari for loveजे आपल्यासमोर दुसऱ्यांना नाव ठेवतात
ते आपल्याला सुद्धा दुसऱ्या समोर नाव ठेऊ शकतात

marathi shayari for love 

marathi shayari for friendsतुझ्यात “मी”
माझ्यात “तू”
प्रेम आपले
फुलत राहू…
नजर नको कोणाचे लागव
म्हणून “अधून मधून” भांडत जाऊ.

marathi shayari for love 

marathi shayari premमुला बघतात माज्याकडे, म्हणुन ती माझी नजर कढायची
तिच्या डोळ्यातील काजळ काढुन, ती मला पटकन लावायची.

marathi shayari for love 

marathi shayariजसे फुलांतून सुगंध आणि सूर्यातून प्रकाश येतो
तसेच माझ्या प्रत्येक श्वासातून तुझं नाव येते.

marathi shayari for love 

marathi shayari for friendsप्रामाणिक राहून खूपच भयंकर मानसिक त्रास होतो,
हे फक्त सहन करणाऱ्यालाच कळते…

marathi shayari for love 

marathi shayari for love


कोणाच पहिला  प्रेम बनायला
नशीब  लागत असेल तर,
कोणाच्या  शेवटचं प्रेम बनायला
पण भाग्य लागत…
Marathi Shayari on life

marathi shayari for love 

marathi shayari for friendsएक गोष्ट अजुनही मला समजली नाही त्रास
प्रेम केल्याने होतो की आठवन आल्याने.

marathi shayari for love 

marathi shayari नाते मोत्या प्रमाणे असतात, जर का एखादा मोती खाली जरी
 पडला तरी त्याला खाली वाकून उचलायला हवे.

marathi shayari for love 

marathi shayari for friendsइथ स्वतःचा राग control नाही,
तर दुसऱ्याचा कुठ adjust करू….

marathi shayari for love 

marathi shayari for loveप्रेमात भीती अन्न भीतीमध्ये
प्रेम नसाव,
जगाची पर्वा न करता दोघांनी
खुशाल एकमेकांना साथ देत जगाव…

marathi shayari for love 

marathi shayariमिळाली नजरेला नजर,
हृदयाची स्पंदने वाढली मिठीत तुला घेउन सखे,
मर्यांदा प्रेमाची ओलांडली.

marathi shayari for love 

marathi shayari for friends प्रेमाचे तर माहीत नाही,
पण तु माझ्या आयुष्यातील पहिली मुलगी
जिला मी माझं जीवन समजून साथ दिली.

marathi shayari for love 

marathi shayari prem


मैत्री इतकी घट्ट असली पाहिजे की लोक म्हणतील
तुमचं लफड तर नाही आहे ना..

marathi shayari for love 

marathi shayari for loveतुझ्यासाठी पूर्ण जग
सोडण्याची तयारी आहे माझी
पण तू दुसऱ्या कोणासाठी मला सोडून नको जाऊस

marathi shayari for love 

marathi shayariमझ्या मनात ती असते पन ती माझी नसते,
तिच्या मनात मी नसतो तरीही मी मात्र तिचाच असतो..!

marathi shayari for love 

marathi shayari for friendsअगोदर ही होते, आताही आहे आणि नेहमी राहील. प्रेम आहे,
वर्गातला Syllabus नाही जो शिकल्यावर संपून जाईल.

marathi shayari for love 

marathi shayari premमला तुझी साथ आयुष्यभर नकोय
तर तू जोपर्यंत सोबत आहे तोर्यंतच
आयुष्य हवंय..

marathi shayari for love

marathi shayari
 तुझ्यापासून दूर राहने ने ही एक माझी मजबुरी आहे.
पण एक लक्षात ठेव तुझ्याशिवाय माझी Life अधुरी आहे


मला तुझी साथ आयुष्यभर नकोय तर
तू जोपर्यंत सोबत आहे तोर्यंतच आयुष्य हवंय..


लोक म्हणतात की प्रेम एकच वेळा होत,
पण मला तर एकाशीच अनेक वेळा झाले आहे.

-: यह भी पढ़ें :-