-->

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari

Marthi Shayari On Love. Marathi Love Status Quotes Wishes In Marathi Language. love status is one of the largest website of marathi status so you can enjoy with attitude status marathi,


Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मैत्री हसणारी असावी, 
मैत्री रडणारी असावी, 
प्रत्येक क्षणाच्या आनंद घेणारी असावी, 
एक वेळेस ती भांडणारी असावी , 
पण कधीच बदलणारी नसावी.
sad shayari marathi


तिने विचारले मी तुझ्यासाठी काय आहे? मी जवळ गेलो, 
तिला आलिंगन दिले आणि म्हणालो सर्वकाही.

sher shayari marathi

तुला माहित आहे का jaanu की मी काय चुकी केली..? 
तुझ्याशी रोज़-रोज़ बोलून स्वतःला तुझी सवय करून घेतली…..
shayari marathi dosti

marathi alone status


कधीतरी मन उदास होते हळु~ हळु डोळ्यांना त्याची जाणीव होते आपो 
आप पडतात डोळ्यांतुन अश्रू जेव्हा आपली माणस दुर असल्याची जाणीव होते
friends shayari marathi


पाहते अशा ती नजरेन, माझ्या हृदयाला ठार करते, 
धार-धार ओठांनी तिच्या, माझ्या ओठांवर वार करते.
friendship shayari marathi


प्रेमाच्या या प्रेमळ हृदयात 
आज अचानक धडधड? झाली 
डोळे भरले ?पाण्यांनी आणि 
पुन्हा ?तुझी आठवण आली 
रेम करतो तुझ्यावर .सोडून मला जाऊ नकोस 
खुप स्वप्न बघितलित .तोडून कधी जाऊ नकोस
dosti shayari marathi


I Love You माझ्या प्रत्येक वेदनेवर औषध आहेस तू… 
माझ्या प्रत्येक सुखाचे कारण आहेस तू… 
काय सांगू कोण आहेस तू… 
फक्त हा देह माझा आहे त्यातील जीव आहेस तू…
friend shayari marathi


मैत्री हसणारी असावी, 
मैत्री रडणारी असावी, 
#प्रत्येक क्षणाच्या_आनंद घेणारी असावी, 
एक_वेळेस ती भांडणारी असावी , 
पण कधीच बदलणारी नसावी.

friend shayari marathi


प्रेम ❤कधी अधुरे राहत नाही.. 
अधुरा राहतो तो विश्वास.👍 
अधुरा राहतो तो स्वास. 
अधुरी राहते ती कहाणी…🙄 
👉राजा पासून दुरावलेली.
shayari marathi for friendship


काही लोक म्हणतात की प्रेम खरं नसतं, 
त्या सर्वांच्या प्रश्नाचे उत्तर आहेस ‘तू ’.
bday shayari marathi


आयुष्यात हरल्या सारख त्या वेळी वाटत 
ज्या वेळी आपली अवडती व्यक्ति आपल्याला परक असल्याची जाणीव करून देते…
prem shayari marathi


प्रेमाच्या या प्रेमळ हृदयात आज अचानक धडधड? 
झाली डोळे भरले ?पाण्यांनी आणि पुन्हा ? 
तुझी आठवण आली रेम करतो तुझ्यावर . 
सोडून मला जाऊ नकोस खुप स्वप्न बघितलित . 
तोडून कधी जाऊ नकोस

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayariबोलता बोलता ती, कुठुन कुठपर्यंत गेली, 
मी भेटीबद्दल बोलत होतो, ती मिठीपर्यंत गेली.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


कधीतरी मन उदास होते 
हळु~ हळु डोळ्यांना त्याची जाणीव होते 
आपोआप पडतात डोळ्यांतुन अश्रू जेव्हा 
आपली माणस दुर असल्याची जाणीव होते
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


वेडू ओपण कायद्याने नवरा बायको 
नसलो म्हणून काय झालं मनाने पर आहोत ना!!
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayariप्रेम कधीच अधुरे राहत नाही, 
अधूरा राहतो तो विश्वास अधूरा राहतो तो श्वास , 
अधुरी राहते ती कहाणी राजा पासून दुरावलेली एक राणी 

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayariमैत्री 👩 माझी पुसू नकोस , 
कधी माझ्याशी रसू नकोस 🤔, 
मला कधी विसरू नकोस , 
मी दूर 👉असून सोबत आहोत तुझ्या फक्त 
माझ्या मैत्रीची 👩 जागा कोणाला देऊ नकोस. 

 


Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


कालपर्यंत जे अनोळखी होते, 
आज हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यावर त्यांचा आदेश चालतो
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


कधी कधी एखाद्याला खुप जीव लावन्याचा पण 
पच्छाताप व्हायला लागतो
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


आजकाल कोणाशी जास्त पटत नाही बोललेल कोणाला आवडत नाही 
जवळ असलेलेच मग दूर होताना क्षणाचाही विचार करत नाही
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


चंद्र सूर्य ता-र्यांनी, काल आरोप केला माज्यावर 
मी कविता लिहितो तिच्यावर, ते नाराज झाले माझ्यावर.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


आजकाल कोणाशी जास्त पटत नाही 
बोललेल कोणाला आवडत नाही 
जवळ असलेलेच मग दूर होताना 
क्षणाचाही विचार करत नाही
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


देव पण न जाने कोठुन कसे नाते जुळवीतो… 
अनोळखी माणसाला हृदयात स्थान देतो… 
ज्यांना कधी ओळखत हि नसतो… 
त्यांना पार जीवाचे, जिवलग बनवतो..!

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari

मैत्री 👩 माझी पुसू नकोस , 
कधी माझ्याशी रसू नकोस 🤔, 
मला कधी विसरू नकोस , 
मी दूर 👉असून सोबत आहोत तुझ्या फक्त 
माझ्या मैत्रीची 👩 जागा कोणाला देऊ नकोस

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


तुझ्यात “मी”👩 
माझ्यात “तू”🧒 
प्रेम 😍 आपले 
फुलत राहू… 
नजर नको कोणाचे लागव 
म्हणून “अधून मधून” 👫 भांडत जाऊ.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


जसे फुलांतून सुगंध आणि सूर्यातून प्रकाश येतो 
तसेच माझ्या प्रत्येक श्वासातून तुझं नाव येते.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


जे आपल्यासमोर दुसऱ्यांना नाव ठेवतात 
ते आपल्याला सुद्धा दुसऱ्या समोर नाव ठेऊ शकतात
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


या सौद्यातील नफा तोटा नाहीच तसा लपण्यासारखा 
तुझ्या प्रेमात मला मिळाला एक विरह जपण्यासारखा
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मुला बघतात माज्याकडे, म्हणुन ती माझी नजर कढायची 
तिच्या डोळ्यातील काजळ काढुन, ती मला पटकन लावायची.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


Marathi Shayri, Marathi Shayari 
दिवसागन श्वास नविन,श्वासागन भास नविन 
पण तुझ होकारानेच सुरु होइल,माझ्या आयुष्याचा प्रवास नविन 
Marathi Love Shayari
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


एवढसं हृदय माझं जे तू केव्हाच चोरलय जरा 
प्याला निरखून तर बघ त्यावर तुझच नाव कोरलय..
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मैत्री इतकी घट्ट असली पाहिजे की लोक म्हणतील 
तुमचं लफड तर नाही आहे ना..
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


कोणाच पहिला ❤ प्रेम बनायला 
नशीब 😌 लागत असेल तर, 
कोणाच्या 🧒 शेवटचं प्रेम बनायला 
पण भाग्य लागत…😊 Marathi Shayari on life

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari

नाते मोत्या प्रमाणे असतात, जर का एखादा मोती 
खाली जरी पडला तरी त्याला खाली वाकून उचलायला हवे.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


प्रामाणिक राहून खूपच भयंकर मानसिक त्रास होतो, 
हे फक्त सहन करणाऱ्यालाच कळते…

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


दिवसागन श्वास नविन,श्वासागन भास नविन पण 
तुझ होकारानेच सुरु होइल, माझ्या आयुष्याचा प्रवास नविन
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


एक गोष्ट अजुनही मला समजली नाही 
त्रास प्रेम केल्याने होतो की आठवन आल्याने.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


तू बोलत नाही काही,अन् मी ही बोलत नाही 
पण क्षण आठवांचे,गुणगुणतात काही 
Marathi Sad Status
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


आयुष्य भरासाठी ठेव ना मला 
तुझ्या सोबत कोणी विचारलं तर 
सांग भाडेकरू आहे हृदयाचा..!
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मला तुझी साथ आयुष्यभर नकोय 
तर तू जोपर्यंत सोबत आहे तोर्यंतच 
आयुष्य हवंय..
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


प्रेमात भीती अन्न भीतीमध्ये 
प्रेम नसाव, 
जगाची पर्वा न करता दोघांनी 
खुशाल एकमेकांना 👫 साथ देत जगाव…

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari

प्रेमाचे तर माहीत नाही, पण तु माझ्या आयुष्यातील 
पहिली मुलगी जिला मी माझं जीवन समजून साथ दिली.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


इथ स्वतःचा राग control नाही, 
तर दुसऱ्याचा कुठ adjust करू….
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayariतू बोलत नाही काही,अन् मी ही बोलत नाही 
पण क्षण आठवांचे,गुणगुणतात काही 

 


Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मिळाली नजरेला नजर, हृदयाची स्पंदने वाढली 
मिठीत तुला घेउन सखे, मर्यांदा प्रेमाची ओलांडली.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


त्या दिवशीही जेंव्हा ति समोर आली तेंव्हा काहीही बोललो नाही 
मनात सारे गेले राहुन शब्दच आज सुचलेच नाहीत 
Marathi Love Status For Boyfriend
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


स्वभावतील गोडीने आणि जिभेवरील 
माधुर्याने माणसे जोडली जातात..

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


खूप वेळा मैत्री मध्ये प्रेम झाले 😂 
😂 पण आपण प्रपोज नाही करत 😂 
😂 कारण.. 😂 
😂 प्रेम भेटेल पण चांगली मैत्रीण भेटणार नाही..
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


तुझ्यासाठी👱‍♀ पूर्ण जग 
सोडण्याची तयारी आहे माझी🧒 
पण तू दुसऱ्या कोणासाठी मला सोडून नको जाऊस😔 
love shayari marathi
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


अगोदर ही होते, आताही आहे आणि नेहमी राहील. 
प्रेम आहे, वर्गातला Syllabus नाही जो शिकल्यावर संपून जाईल.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मैत्री इतकी घट्ट असली पाहिजे की लोक म्हणतील 
तुमचं लफड तर नाही आहे ना.
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


त्या दिवशीही जेंव्हा ति समोर आली तेंव्हा काहीही 
बोललो नाही मनात सारे गेले राहुन शब्दच आज सुचलेच नाहीत
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मझ्या मनात ती असते पन ती माझी नसते, 
तिच्या मनात मी नसतो तरीही मी मात्र तिचाच असतो..!
Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


हा खेळ प्राक्तनाचा कधी कुणा न कळल़ा 
कुणा मिळते सुख पांघराया कुणी फ़क्त दु:ख ल्याला 
Attitude Status in Marathi


आयुष्यभर साय दायचं कि नाही हा निर्णय तुझा आहे 
पणपर्यंत तुझी साय देईल हा शब्द माझा आहे…


मुली बोलतात तू खूप मासूम दिसतोस 
पण मी किती हरामी आहे हे 
फक्त माझ्या मित्रांनाच माहीत आहे..

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


तुझ्यापासून दूर 👱‍♀राहने ने ही एक माझी मजबुरी आहे. 
पण एक लक्षात ठेव तुझ्याशिवाय माझी Life अधुरी आहे 😣


लोक म्हणतात की प्रेम एकच वेळा होत, 
पण मला तर एकाशीच अनेक वेळा झाले आहे.


मला तुझी साथ आयुष्यभर नकोय 
तर तू जोपर्यंत सोबत आहे तोर्यंतच 
आयुष्य हवंय..


हा खेळ प्राक्तनाचा कधी कुणा न कळल़ा 
कुणा मिळते सुख पांघराया कुणी फ़क्त दु:ख ल्याला


मला तुझी साथ आयुष्यभर नकोय तर 
तू जोपर्यंत सोबत आहे तोर्यंतच आयुष्य हवंय..


भावना समजायला शब्दांची साथ लागते 
मन जुळून यायला ह्दयीची हाक लागते 
Marathi Love SMS


जगातील सर्वात सुंदर गोष्ट म्हणजे 
प्रेम जि सहसा मिळत नाही..


माझं प्रेम तुझ्यावर आहे 
आणि 
शेवटपर्यंत तुझ्यावरच राहणार


ती एकच Queen 👸 होती माझ्यासाठी, 
जिच्यासाठी मी कविता करतो, 
लाखो मुली आहेत जगात 🌐, 
पण तिला खूप पेक्षा थोडी वेगळीच होती, 
जी नशिबात 💔 नव्हती.


‘तू ’ माझ्या चेहऱ्यावरचं “हसू ” आहे, 
जे पाहून सर्व घरचे माझ्यावर संशय करतात.


खूप वेळा मैत्री मध्ये प्रेम झाले 
पण आपण प्रपोज नाही करत 
कारण.. 
प्रेम भेटेल पण चांगली मैत्रीण भेटणार नाही..


आयुष्याच्या घडामोडीत जुने मित्र नेहमी सोबतीला ठेवा.. 
कारण नवीन मित्राला तुमची भूमिका महीत असते, 
आणि जुन्या मित्राला तुमचा इतिहास..

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


पाहशील जिथे जिथे नजर उचलून 
मीच असेल उभा ओठांवर स्मित घेऊन 
आलेत कधी जर तुझ्या डोळ्यात दुखांचे अश्रू. 
तुला सुखाचे आनंदाश्रू तिथे तिथे देऊन. 
Love Quotes in Marathi


तु माझ्या आयुष्यातील ती व्यक्ती आहे 
जिला मी गमवायला खुप घाबरतो..


आयुष्याच्या घडामोडीत जुने मित्र नेहमी सोबतीला ठेवा.. 
कारण नवीन मित्राला तुमची भूमिका महीत असते, 
आणि जुन्या मित्राला तुमचा इतिहास..


तिचं ते खोटे बोलणे 
बोलताना दुसरीकडेच पाहणे 
मधेच खाली पाहून लागणे 
लागताना मग पुन्हा हसणे


प्रत्येक नव्या गोष्टी छान असतात, पण तुझ्या जुन्या 
आठवणी नेहमी मनाला छान वाटतात.


मुली बोलतात तू खूप मासूम दिसतोस, 
पण मी किती हरामी आहे हे 
फक्त माझ्या मित्रांनाच माहीत आहे..


पाहशील जिथे जिथे नजर उचलून मीच असेल उभा ओठांवर स्मित घेऊन 
आलेत कधी जर तुझ्या डोळ्यात दुखांचे अश्रू. तुला सुखाचे आनंदाश्रू तिथे तिथे देऊन.


काल रात्री आकाशात चांदण्या मोजत होतो 
निखळणा-या प्रत्येक ता-याजवळ तुलाच मागत होतोतू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं 
थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझंगडगडतं 
वाट पाहता पाहता तुझी 
संध्याकाल ही टळुन गेली 
तो पर्यंत सोबत होती सावली माझ्या 
पण तिही मला एकटे सोडून पळुन गेली 
Marathi Shayari SMS 

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


आयुष्यात ऐक वेळ अशी येते जेव्हा प्रश्न 
नको असतात अस्तित्व फक्त साथ हवी असते…


कुणाच्याही आयुष्यात आपली एक जागा असावी.. 
हक्काची किवा महत्त्वाची नसली तरी चालेल, 
पण ती कधीही बदलणारी नसावी..


मी खूप विचार केला कि, 
तुझ्या सोबत बोलणार नाही मग विचार 
आला की भांडण कोणासोबत करणार.


प्रेम हे अशा व्यक्तीचा शोध नाही ज्याच्यासोबत आपल्याला जगायचं आहे, 
प्रेम हे अशा व्यक्तीचा शोध आहे ज्याच्या विना आपण जगूच शकत नाही


माझं प्रेम तुझ्यावर आहे 
आणि 
शेवटपर्यंत तुझ्यावरच राहणार


तू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं 
थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझंगडगडतं 
वाट पाहता पाहता तुझी संध्याकाल ही टळुन 
गेली तो पर्यंत सोबत होती सावली 
माझ्या पण तिही मला एकटे सोडून पळुन गेली


मागुन बघ जीव मी नाही म्हणणार नाही पण नको करू 
माझ्या प्रेमाची मस्करी मी पुन्हा कधी मिळणार नाही..!!


काल रात्री आकाशात चांदण्या मोजत होतो 
निखळणा-या प्रत्येक ता-याजवळ तुलाच मागत होतो 
Marathi Sher Shayari


आज एका मुला मुलीला bullet 
वरुन जाताना पाहि ल स्वप्न होत माझ ही जे 
मनातल मनातच राहिल..

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayariमन गुंतायला वेळ लागत नाही.. 
मन तुटायला ही वेळ लागत नाही.. 
वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला आणि 
तुटलेल्या मनाला सावरायला…!!


कधीकधी कुणाला आपला त्रास होई म्हणून… 
आपणच दूर गेलेलं.. 
बर असत..


रोज स्वप्नात ते जीवन जगतो, 
जे जीवन तुझ्यासोबत वास्तवात जगायचे होते.


आयुष्याच्या घडामोडीत जुने मित्र नेहमी सोबतीला ठेवा.. 
कारण नवीन मित्राला तुमची भूमिका महीत असते, 
आणि जुन्या मित्राला तुमचा इतिहास..


काल रात्री आकाशात चांदण्या मोजत होतो 
निखळणा-या प्रत्येक ता-याजवळ तुलाच मागत होतो


तु पुन्हा माझ्या ‪आयुष्यात‬ येण्याचा ‪‎प्रयत्न‬ करू नकोस, 
कारण मी एकदा केलेलं ‪प्रेम‬ पुन्हा ‪‎दुस‬-यांदा नाही करत..!


ओठाना जे जमत नाही ते फूल बोलतात, 
मनातल्या भावना ते रंगामधून तोलतात, 
मनातील फुलांना तर मंगल्याचा गंध असतो, 
मनापासून प्रेम करण्यात खरचं किती आनंद असतो 
Marathi Status on Life


बघताच ज्याला भान हरवते, 
समोर नसला की बेचैन मन होते 
आठवणीच त्याच्या मग विश्व बनते यालाच 
म्हणतात प्रेम कदाचित, 
जयाच्याविना आयुष्य थांबते…


मैंने समुन्दर सीखा है चुप रहने का सलीका 
चुप चाप से बहना और अपनी मौज अं रेहना

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayariअसा एकतरी मुलगा असतो… 
त्याची मानलेली बायको असते 
पण ती मंगळसुत्र नाही घालत 


तु माझा तिरस्कार केला तरी चालेल, 
पण पण खोट्या प्रेमाचा दिखावा तरी नको करू


कुणाच्याही आयुष्यात आपली एक जागा असावी.. 
हक्काची किवा महत्त्वाची नसली तरी चालेल, 
पण ती कधीही बदलणारी नसावी..


ओठाना जे जमत नाही ते फूल बोलतात, 
मनातल्या भावना ते रंगामधून तोलतात, 
मनातील फुलांना तर मंगल्याचा गंध असतो, 
मनापासून प्रेम करण्यात खरचं किती आनंद असतो


कुणी कुणाच नस्त अस आपणच म्हणतो 
अन मनाच्य़ा कोपर्यात कुणासाठी तरी कायम झुरत असतो


आकाशाला टेकतील एवढे लांब हात नाहीत माझे. 
चंद्र तारे साठवुन ठेवतील.. 
एवढे खोल डोळे नाहीत माझे पण.. 
तु दिलेले प्रेम नेहमी जपुनठेवील…एवढे मोठे ह्रदय मात्र आहे माझे.


खूप सोत असत कुणावर प्रेम करण पण 
अवघड असत ती व्यक्ति आपली होणार 
नाही है माहित असून सुद्धा 
तिच्यावरच प्रेम करण..न दोस्ती न मोहब्बत हुम्हे कुछ रास नहीं आता 
सब बदल जाते है हमारे दिल में जगह बनाने के बाद 


आपली नाती पण एकदम sirf Tum 
पिक्चर सारखी झाली आहेत 
भाटे ना घाट only whatsapp वर चाट.

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


ते जे लाखातून एक असतात ना, 
बस माझ्यासाठी तू तीच आहेस


मन गुंतायला वेळ लागत नाही.. 
मन तुटायला ही वेळ लागत नाही.. 
वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला आणि 
तुटलेल्या मनाला सावरायला…!!


आकाशाला टेकतील एवढे लांब हात नाहीत माझे. 
चंद्र तारे साठवुन ठेवतील.. 
एवढे खोल डोळे नाहीत माझे पण.. 
तु दिलेले प्रेम नेहमी जपुनठेवील… 
एवढे मोठे ह्रदय मात्र आहे माझे


प्रेम हे एक रंगीत स्वप्न आहे 
आणी माझ आयुष्य हे रंगित 
असुन सुद्धा Black अँड White आहे...!


दोन्ही हात पसरुन मांगतोय ,देवा एक वर दे 
संकटांशी या लढण्याचे ,हातात तेवढे बळ दे 
तु आलीस जिवनी,रंग माझे बहरूण आले. 
धूंद तुझ्या आठवणी,नयनी अश्रु सोडूनी गेले 
MARATHI SHAYARI ON LIFE


प्रेम समोरची व्यक्ति आपली होणार नाही है 
आपल्याला माहीत असतानाही तीच्यावर 
वेड्यारखं प्रेम करणे म्हणजे खरं प्रेम..


कहाँ तक तलाश करोगे हम जैसे शख्स 
जो तुमसे जुदा भी रहे और तुमसे प्यार भी करें


नात….. म्हणजे काय….? 
ते कोणाच्याही सांगण्यावरून जळू नये., 
आणि 
कोणी कितीही सांगितलं म्हणून तुटू नये.. 
भक्कम लावलेला जीव म्हणजे नात.

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


मरण्यासाठी बरीच कारण आहे 
आणि जगण्यासाठी फक्त ‘तू ’.


ठाऊक आहे का तुला काही.. 
खूप चांगली आहे माझी आई.. 
आयुष्यभर कष्ट केले तरी 
तिचे पांग फुटणार नाही..


दोन्ही हात पसरुन मांगतोय , 
देवा एक वर दे संकटांशी या लढण्याचे , 
हातात तेवढे बळ दे तु आलीस जिवनी, 
रंग माझे बहरूण आले. धूंद तुझ्या आठवणी, 
नयनी अश्रु सोडूनी गेले


हा ओघ आहे कवितातल्या शब्दांचा 
या मनातून त्या मनात पोहोचणारा 
एखाद्याच्या मनाला सहजच रुचणारा 
तर एखाद्याला हॄदयात खोलवर टोचणारा 
Shero Shayari Marathi


आयुष्यात त्यांलाच महत्व 
द्या जे तुम्हाला समजून घेतात..


बाण दुखणे माझ्या छातीप्रमाणे दिसते 
जेव्हा आपण थरकाप घालता तेव्हा आपण हसतो, 
लोक देखील बाहुल्याला छातीवर ठेवून त्यांना प्रेम करतात, 
मग तू माझ्या जवळ ये तर मला नवीन जखम का द्यावे


विश्वासाने मी तुझ्या मनात जगा मिडळवाली 
असा विश्वास तुझा माझ्यावर आहे. 
आता मला तुझ्याकडून काहीच नको. 
पण मागण करतो देवा जवळ 
पुढील जन्मी मला प्रेम करायला 
फक्त तू आणि तूच मीळो.


एक सांगू! काही आठवणी, 
काही लोक आणि त्यांच्याशी 
जोडलेली नाती, कधी विसरता येऊ शकत नाही.

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


तुझी वाट पाहून शिणले डोळे.. 
आता पापणीही ढळेना.. 
हुंदका देऊन रडावसं वाटल तर अश्रूही गळेना..


हा ओघ आहे कवितातल्या शब्दांचा या मनातून त्या मनात पोहोचणारा 
एखाद्याच्या मनाला सहजच रुचणारा तर एखाद्याला हॄदयात खोलवर टोचणारा


हे देवा तुझ्याकडे एकच प्रार्थना आहे 
आम्ही दोघांना कधीच वेगळं नको करूस..


झाडांच्या सावलीत जेव्हा माणसं वाढतात… 
तेव्हा ती झाडा पेक्षा उंच होतात आणि माणसांच्या सावलीत जेव्हा झाड वाढतात… 
तेव्हा ती फक्त जगतात.. वाढत नाहीत.. फक्त दिसतात, पण त्यांची वाढ खुंटलेली असते..


काहीतरी विचार केला असेल देवाने 
तुझ्या माझ्या नात्याच्या 
नाहीतर एवढ्या मोठ्या जगात 
आपली भेट झाली नसती


जो तुमच्यासाठी अश्रू वाहत असेल, 
अशा व्यक्तीला कधीच सोडू नका. 
कारण असे प्रेम करणाऱ्या व्यक्ती भाग्यवंतांनाच मिळतात.


तुला जायचं होत,, तू गेलीस.. 
मला गमावयच होत,, मी गमावलं.. 
फरक फक्त एवढाच,, 
तू आयुष्यातलं एक क्षण गमावलं आणि मी एका क्षणात पूर्ण आयुष्य गमावलं

Marathi Shayari Latest 2020 Marathi Love,Sad,Alone,Life,Attitude Shayari


जपण्यासारखं बरचं काही उद्यासाठी राखून ठेवलंयं, 
ह्र्दयाच्या पंखावरती तुझंच नाव कोरुन ठेवलय.


तुझ्याजवळ काही मगितल्यावर.. 
तू म्हणतोस मलाच घेन जा.. 
त्यावेळी मला तुला सांगावस वाटत…


तू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं 
थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझंगडगडतं 
वाट पाहता पाहता तुझी.. संध्याकाल ही टळुन गेली 
तो पर्यंत सोबत होती सावली माझ्या 
पण तिही मला एकटे सोडून पळुन गेली
रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा,
रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा,
रंग हर्षाचा, रंग उल्हासाचा,
रंग नव्या उत्सवाचा साजरा करू होळी संगे…
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!Me tuzyawar prem karato,
he othawar aanta yet nahi,
prem asach asat,
he shabdat sangta yet nahi..


आत्मविश्वासाला तडा गेल्यावर ,
कोणताच मार्ग उरत नाही,
सगळीकडे अंधार मग,
प्रकाश कुठेच रहात नाही.


शेवटी बोललो तिला विसरून जाईल तुला, 
परत मनातल्या मनात म्हंटल.. 
बोलायला काय जातंय…


माझ्यापासून दूर जाऊ नको फक्त एवढच आहे तुला सांगण.
तू माझीच व्हावी फक्त एवढच आहे देवाकडे मागण.
Marathi Shayari Love


रंगबिरंगी रंगाचा सण हा आला,
होळी पेटता उठल्या ज्वाळा,
दुष्ट वृत्तीचा अंत हा झाला,
सण आनंदे साजरा केला…
क्षणभर बाजूला सारू
रोजच्या वापरातले वाईट क्षण,
रंग गुलाल उधळू आणि,
रंगवूया रंगपंचमीच्या रंगात हे क्षण…
रंगपंचमीच्या रंगीत शुभेच्छा!

Khup nati julatil tuzya jivanat,
jashi phule padatat tuzya anganat,
khup mittra-maitrini bhettil tula jivanat,
pan mazya maitrichi jaga thev tuzya rhudayat…
(Marathi shayari love)


माझी कविता वाचताना नेहमी डोळे गळतात,
तिच्या आयुष्याचे धागे म्हणे माझ्या जीवनाशी जुळतात.

जगातील सर्वात सुंदर मुलीवर प्रेम करत नाहीत खरी माणसे ही, 
जगातील सर्वात सुंदर मुलीवर प्रेम करत नाहीत, 
तर ती माणसे, जी मुलगी त्यांचे जीवन सुंदर बनवते तिच्यावर प्रेम करतात…


तुझ्या आठवणीतला प्रत्येक क्षण मला जगू देत नाही
आणि मन हे वेड तुझी आठवण पडू देत नाही.
Marathi Shayari Love


“लाल” रंग तुमच्या गालांसाठी,
“काळा” रंग तुमच्या केसांसाठी,
“निळा” रंग तुमच्या डोळ्यांसाठी,
“पिवळा” रंग तुमच्या हातांसाठी,
“गुलाबी” रंग तुमच्या होठांसाठी,
“सफेद” रंग तुमच्या मनासाठी,
“हिरवा” रंग तुमच्या आरोग्यासाठी,
होळीच्या या सात रंगांसोबत,
तुमचे जीवन रंगून जावो…
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Prem mhanje nakki kay asat
Prem mhanje saglyanche same naste,
Kuna sathi hasat tar kuna sathi radat aste,
Vishwas asto ekmekancha.


सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जशी रात्र चंद्राविना जसा मानव भावनांविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जसे झाड पानांविना जसे फुल सुगंधाविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जसा समुद्र पाण्याविना जसा दिवस सुर्याविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जशी बाग् फुलंविन जसे आकश चांदण्यांविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना.

जेंव्हा कोणावर खरं प्रेम होतं 
तेंव्हा त्या व्यक्तीची काळजी करायला, 
खूप चांगल वाटतं…

गर्दीत ही एकटे वाटते मला,
स्वप्नात ही दूर जाताना तू दिसते मला,
मन अस्वस्थ होते माझे सोसून विरह वेदना.
Marathi Shayari Love

 

होळीच्या पवित्र अग्निमध्ये,
निराशा, दारिद्र्य, आळस यांचे दहन होवो,
अणि सर्वांच्या आयुष्यात आनंद, सुख, आरोग्य अणि शांति नांदो.
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

Tilahi vatat kadhi tinehi prem karav,
Kunasathi tari man tichahi jhuraw,
Pan man tich kunala samajlach nahi,
Manatla tichya prem kunala umajlach nahi. 
(love shayari in marathi)

असे असावे प्रेम केवळ शब्दानेच नव्हे
तर नजरेने समजणारे
असे असावे प्रेम केवळ सावलीतच नव्हे
उन्हात साथ देणारे…
असे असावे प्रेम केवळ सुखातच नव्हे
तर दु:खातही साथ देणारे

आयुष्यात एक कळलं, 
एकतर्फी प्रेमच श्रेष्ठ असतं.. 
कारण त्यात काही गमावण्याची भीती नसते…

मी तुला माझ कधीच बनवून ठेवलय,
तुझा होकार असो नाहीतर नकार
पण तुझ्यशिवाय जगायचच नाही हेच ठरवून ठेवलय.

रंगपंचमीचे रंग जणू,
एकमेकांच्या रंगात रंगतात…
असूनही वेगळे रंगांनी,
रंग स्वतःचा विसरूनी,
एकीचे महत्त्व सांगतात…
रंगपचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Tuja Rag Me Ghalven,
Me Alyarvar,
Tuja Khup Prem Dein,
Me Alyavar.
Tula Premane Javal Ghein,
Me Alyavar..


यातून,
एखाद्याच्या हृदयाबद्दल बोलण्याची काहीच गरज नाही
ते कोणालाही सांगू नका


तुझ्याविना कुणी नाही ग माझ
एकट मला सोडू नको,
आता सवय झालीय मला तुझी,
साथ सोडून दूर कधी जाऊ नको.
Marathi Love Status


रंगात होळीच्या रंगूया चला
स्नेहाच्या तळ्यात डुंबुया चला…
रंग सारे मिसळूया चला
रंग रंगांचा विसरूया चला
सोडूनी भेद नी भाव
विसरूनी दु:खे नी घाव,
प्रेमरंग उधळूया चला…
रंगपचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

asa godva ek aaplya maitrit asava.
ka kunas thauk ase ka zale
vinodi kavyat mala radu aale,
bolta-bolta gupp zalo ani madhech hasu aale,
kalji vatte swatachi aata
karan majha manala prem chukicha vyaktivar zale……..
( Marathi shayri )तुझी आणि माझी मैत्री अशी आशावी,
काटा तुला लागला तर कल माला यावी.

कुठे कमी पडलो मी तुझ्या प्रेमाला,
का घोर लावून गेलीस जीवाला,
आठवणीत तुझ्या रडतोय ग मी,
सांग कधी येशील परत समजावायला.

जीवनाच्या वाटेवर,
पुन्हा मागे वळून पाहू,
सोडून गेल्या क्षणांना,
आठवणींत जपून ठेवू…
उरले सुरले क्षण जेवढे
आनंदाने जगत जाऊ..
रंगात रंगून होळीच्या
हर्ष उधळत राहू…
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

प्रेम कधी नाही विचारत कि का दूर आहेसतू,
ते फक्त म्हणते कि माझ्याच जवळ आहेस तू.प्रेम ती पण करते आणि प्रेम मी पण करतो
पण फरक मात्र एवढा आहे मी तिच्यावर प्रेम करतो
आणि ती दुसर्याववर कुणावर प्रेम करते.

-💕-:यह भी पढ़ें :--💕